Berit nilsson

______________________________________________
 

Utbildning och konsultation 
avseende

sexualitet och samlevnad
för personer med funktionsnedsättning

______________________________________________
 

VAD jag GÖR

Utbildning och konsultation till personal gällande sexualitet och samlevnad för personer med funktionsnedsättning.

 jag vänder mig 

till LSS, såsom boenden, daglig verksamhet och personliga assistenter
till grundsärskolan/gymnasiesärskolan
till region/landsting
till privat vårdverksamhet​​​

om mig
 

Jag heter Berit Nilsson och är utbildad socionom sedan 1986 och har vidareutbildning i sexologi, handlednings- och konsultations-
metodik, kris- och copingteori, systemisk, psykodynamisk- och kognitiv teoribildning.
Under 20 års tid har jag arbetat inom hälso- och sjukvården med sex- och samlevnadsfrågor gällande personer med funktionsnedsättning, såsom
utvecklingsstörning, autismspektumtillstånd, rörelsehinder, hjärnskador och neurologiska sjukdomar.
Jag är vice ordförande för RFSU Gävleborg.

who´s deklaration

Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa - man, kvinna och barn.
Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.
Sexualitet är inte synonymt med samlag. Den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte. Inte heller summan av våra erotiska liv.
Sexualitet är mycket mer - den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
Den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring.
Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar.
Genom detta även vår fysiska och psykiska hälsa. ​​​​

kontakt

Berit Nilsson

Kontakta mig
0730-84 30 90


bn.utbildningkonsultation@gmail.com

Bankgiro: 734-3916
Innehar F-skattebevis

LÄNKAR

rfsu
cognum - utveckling av individer och grupper